Kvalitativa publikundersökningar

2012 fick Riksutställningar i uppdrag att skapa metoder för kvalitativa publikundersökningar till statens centrala museer. Här kan du läsa rapporten.