Rapport – Museerna och hbtq

Bild: Besökare på väg in på museet frågar efter pride-visning. Museimedarbetare som håller på att måla över en regnbåge med vit färg svarar: Tyvärr det var bara under Pride-veckan
Illustration: Emma Virke

Riksutställningar presenterar nu rapporten ’Museerna och hbtq – En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer’. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag som ställdes till Riksutställningar av Kulturdepartementet inför år 2014. Syftet med uppdraget var att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.
 
– Vi vill vara framåtblickande och erbjuder konkreta tips på hur museer i stort och smått kan integrera hbtq-perspektiv i sina verksamheter. Vi hoppas att rapporten kan ge både uppmuntran och inspiration i detta arbete, säger ansvarig utredare Evelina Wahlqvist.
 
Tillsammans med Dennis Josefson, ämneskunnig medarbetare i uppdraget, har hon under gångna året mött hundratalet personer i Sverige och världen via djupintervjuer och dialogsamtal. Uppdraget har funnit att svenska museer i en internationell jämförelse ligger långt fram när det gäller normkritiskt arbete och hbtq-perspektiv i sin utåtriktade verksamhet. Men än finns mycket kvar att göra.
 
- Vi har funnit att hbtq-inriktade insatser på landets museer ofta är av tillfällig karaktär och att arbetet ofta drivs av eldsjälar bland museernas personal.
 
Uppdragets har genomfört en enkätundersökning bland Sveriges museer där 87 procent av museerna uppger att de har behov av att stärka museets hbtq-kompetens. Samtidigt har mindre än hälften av museerna med hbtq-perspektiv i sina internutbildningar. Häri vilar stor utvecklingspotential.
 
Rapporten redogör för många lyckade exempel och ger förslag på hur museer kan arbeta med hbtq-perspektiv i utställningar, programverksamhet, samlingar, organisationen internt och samarbeten externt.

Beställ rapporten eller ladda ned den via länkarna uppe till höger på sidan.

Kontaktpersoner:
Dennis Josefson, marknadsförare och sakkunnig hbtq, Riksutställningar
dennis.josefson@riksutstallningar.se

Evelina Wahlqvist, Senior analytiker, Riksutställningar
evelina.wahlqvist@riksutstallningar.se

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 23 Jan 2017 15:27 Print