Riksutställningar förbereder avveckling och uppdraget att stödja museer övergår till Riksantikvarieämbetet

Riksutställningars kontor i Visby, foto av Håkan Ludwigson.

 

Riksutställningar förbereder för att läggas ner som egen myndighet den 31 maj 2017. Riksantikvarieämbetet kommer från och med den 1 juni att ansvara för ett utökat uppdrag där bland annat museifrågorna ingår.

Riksantikvarieämbetet har kommunicerat hur de planerar att ta över ansvaret från Riksutställningar att stödja Sveriges museer. Riksutställningars studio för teknisk utvecklingsverksamhet med fyra anställda föreslås övergå till Riksantikvarieämbetet. I övrigt bedömer Riksantikvarieämbetet att annan verksamhet inte är föremål för verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd. Ytterligare 13 heltidstjänster kommer att utlysas i samband med det nya uppdraget.

“Riksutställningar fortsätter fram till den 31 maj att arbeta för dem vi är till för, Sveriges museer och utställare samtidigt som vi förbereder en övergång av viss verksamhet till Riksantikvarieämbetet”
– Generaldirektör, Jesper Tammilehto.

I december presenterades lagrådsremissen Kulturarvspolitik som ligger till grund för den kommande kulturarvspropositionen, där regeringen föreslår en samlad kulturarvspolitik.

För mer information hänvisar vi till presskontakt på Riksutställningar.