Riksutställningars remissvar på museiutredningen

Riksutställningars kontor i Visby. Foto: Håkan Ludwigson.

 

Riksutställningar lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar som direkt eller indirekt berör myndigheten. Här hittar du ett urval av våra aktuella beslut och yttranden. Klicka på en länk till höger för att ladda hem ett remissvar i pdf-format.