Om samtidskonst

Konsten och Publiken – ett uppdrag för demokratibranschen?

Publikationen visar på utmaningar i mötet mellan bildkonst och omvärld och vad ett publikstrategiskt arbete kan innebära. Här finns även exempel på forskning inom området och tillbakablickar på KOP-nätverkets bakgrund.

Omslag, Context in Flux rapport

Context in Flux rapport

Context in Flux / Sammanhang i Rörelse är ett projekt inom Lab 13, en ny plattform för metodutveckling och processmetodik på Riksutställningar. Läs rapporten i svensk eller engelsk version.

Konsten att ställa ut samtidskonsten - en guidebok, bokomslag

Konsten att ställa ut samtidskonsten – en guidebok

Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar.

Bokomslag, Imagining the Audience

Imagining the Audience

Boken fokuserar på den roll föreställningen om publiken spelar i konstnärlig och curatoriell praktik, såväl i utveckling av koncept och idéer som i den konkreta produktionen av konstverk och utställningar.

Bokomslag, Konst & Publik? Visual Art and Audience Engagement

Konst & Publik? Visual Art and Audience Engagement

Publikation från workshopen "Konst & Publik? Visual Art and Audience Engagement" om strategiskt publikarbete.