Fjärråtkomst – smart men sårbart

Stockholm, Visby

 Att kunna uppdatera utställningen varifrån och när som helst kan vara praktiskt. Foto: Tanel Teemusk CC BY SA/ Staffan Cederborg.

Visst finns det omständigheter där fjärrövervakning och fjärrstyrning av tekniken i utställningar kan vara berättigade, men Ulf Petersson på Transpond rekommenderar generellt stabil lokal teknik framför remote access.

Enligt Cisco kommer femtio miljarder enheter i världen att vara uppkopplade på internet 2020. Och då talar vi bland annat om kylskåp, bilar, larm och till och med kläder. Museisektorn är inte undantagen utvecklingen av Internet of Things, särskilt inte när det gäller utställningar i perifera miljöer.

Kontroll på distans
Med fjärrstyrning och fjärrövervakning menas att data och kommandon kan skickas till och från en enhet till en annan över ett globalt nätverk. Administratörer eller de tekniskt ansvariga för en utställning eller informationsskylt kan sitta på distans, det vill säga var som helst i världen, och erhålla status, statistik och annan info från enheten, samt dessutom ha möjligheten att uppdatera innehållet.

Nog kan man tänka sig många exempel där det skulle vara bekvämt och praktiskt att kunna uppdatera utställningen från hotellrummet eller checka av statusen medan man väntar på sin tur på apoteket. Men fjärråtkomst kanske inte alltid är att rekommendera.

Sällan nödvändigt
Transpond AB levererar utställningslösningar till svenska museer och har en portfolio med projekt hos bland andra Nobelmuseet, Scenkonstmuseet, Spritmuseum och Naturhistoriska Riksmuseet.

 Enligt Ulf Petersson (bilden, foto: Transpond AB), senior project manager på företaget, bör man alltid först fråga sig varför man ska ha fjärråtkomst i en utställning. 
– Vi överväger det i nästan alla projekt med komplex styrning av ljus och rörlig media eller ljud, men det är sällan det verkligen är nödvändigt, säger han.

Ulf Petersson berättar att Transpond alltid försöker skapa system som har så liten komplexitet som möjligt, fast med bibehållna funktioner. Därför rensar de i största möjliga mån ut funktioner som inte behövs. Detta inkluderar även remote access.
– Det kan vara ”coolt”, men tjänar det inte utställningen i realiteten och innebär en felkälla, så bör det, enligt vår filosofi, inte finnas med.

Minimera riskerna
Han menar att det alltid är riskabelt när olika nätverk kopplas samman. Eventuella fel i delar man inte har kontroll över kan påverka fjärrsystemet.
– Om vi däremot fysiskt isolerar våra nätverk och endast använder egna switchar och korskopplingar så är denna risk minimerad, säger Ulf Petersson.

Komplicerad teknik är ofta en felkälla. Foto: Transpond AB.

 

Fyra exempel
Ulf Petersson nämner fyra olika omständigheter där fjärråtkomst kan vara relevant:

  1. I vandrande utställningar med mycket film och ljud, där innehållet måste anpassas till varje plats, och där det saknas tekniskt kunnig personal.
  2. När en interaktiv applikation utvecklas som inte har testats under en längre period, och där en underleverantör stått för programmeringen, samt där de som hanterar applikationen i utställningen inte har full insikt eller kunskap om programmeringen. 
  3. Uppdaterbara skyltar i butik och reception med öppettider, evenemang och annan information. 
  4. Styrning av utställningsteknik (elcentral, mediaspelare, projektorer, ljudnivåer) .

Ulf Petersson påpekar dock att de två sista punkterna oftast eller alltid styrs via lokala nätverk.

I de fjärrstyrda installationer som Transpond producerar använder de gärna hårdvara och program från företaget E:cue, men nämner också mediaspelaren Brightsign och det digitala skyltsystemet Samsung Magicinfo.

Transponds strategi är att använda högkvalitativ teknik som är så stabil att det egentligen inte skall behövas fjärrövervakning. De initiala kostnaderna för denna teknik kan bli högre, men är i längden värda att ta.

Fjärrstyrning i perifera miljöer
När tekniken befinner sig på obemannad plats, avlägsen eller otillgänglig, finns det ofta stora fördelar med att kunna övervaka och uppdatera den på distans.

I en tidigare artikel har Spana Teknik berättat om informationspaviljongen vid Sandby borg på Öland. Vi har också skrivit om utställningen Stämplad som ska turnera runt till ett antal svenska kommuner och stå i gallerior och resecentrum. Båda dessa utställningsplattformar innehåller teknik som fjärrövervakas och fjärrstyrs, även om konfigurationerna skiljer sig åt en smula.

4G-router spelar huvudrollen
Oscar Engberg, medietekniker på Riksutställningar, har satt ihop fjärråtkomstsystemet till både Sandby borg och Stämplad. Grundförutsättningarna för själva fjärråtkomsten består av:

  • 4G-router med inbyggd nätverksswitch
  • Abonnemang inklusive tillägget mobilt bredband med fast IP-adress
  • Plats på webbserver, där mediaspelarna hämtar uppdateringar

Fjärrstyrd teknik i utställningen Stämplad. Foto: Andrei Alexa.

 

Till detta tillkommer den ordinarie tekniken som till exempel mediaspelare, skärmar, högtalare, fläktar, transformatorer och jordfelsbrytare.
– Man kan också koppla en separat termostat som styr fläktarna för att undvika överhettning, säger Oscar Engberg.

4G-routern spelar huvudrollen i fjärrstyrningen. Det är den som mediaspelare och annan teknik är kopplad till, och det är den vi anropar när vi vill få information, och som möjliggör uppdateringar från distans.

4G-routern sköter trafiken till och från modulen. Foto: Andrei Alexa.

 

Egen IP-adress, egna portar
Routern har en egen IP-adress, men de olika teknikdelarna bakom den anropas på egna portar. Det betyder att alla delarna kan nås separat via internet. Varje del, till exempel en mediespelare, har alltså sin egen webbplats där man kan avläsa status och annat. I den lilla enkortsdatorn (Raspberry Pi) som sitter i styrenheten i paviljongen på Sandby borg och som används för att via schema slå på/av tekniken, finns dessutom ett litet skript som skickar aktuell data till Google kalkylblad.

I Google kalkylblad uppdateras varje halvtimme information om bland annat solpanelspänning, batterispänning, belastning, laddström och temperatur i stationen vid Sandby borg. Kritiska värden indikeras genom värdestyrd färgsättning.

 

Uppdatering via filhanterare
Via Brightsigns PC-program BrightAuthor kan systemadministratören konfigurera de olika mediespelarna och sedan distribuera konfigurationen via Brightsign simple file network, som är en av varianterna som kan användas för fjärruppdatering.
– Via BrightAuthor lägger vi upp uppdateringar som laddas upp på en webbserver och som mediaspelarna sedan hämtar när något ändrats, säger Oscar Engberg. 

I BrightAuthor finns verktyg för att hantera styrning och övervakning av stationen, bland annat möjlighet att schemalägga olika händelser.

 

Via mediaspelarens filhanterare kan adminstratören även uppdatera stationerna direkt.

 

Skickade skärmdumpar
Varje kvart genererar systemet i stationen också en skärmdump som sparas på mediespelarens minneskort och som då kan avgöra om allt rullar eller inte. Från de olika webbaserade gränssnitten kan administratören, förutom att övervaka själva statusen, sköta uppdatering av systemen med teknikpatchar och innehåll.

Det är enkelt att ställa in vad och hur ofta stationerna ska titta efter uppdateringar.

 

Varje kvart sparas en skärmdump som visar statusen på en av skärmarna i utställningen Stämplad.

 

Varken dyrt eller avancerat
Att åstadkomma fjärråtkomst är varken särskilt kostsamt eller avancerat. Och för utställningar med särskilda omständigheter kan det absolut finnas fördelar att hämta. Men det innebär också mer teknik som kan orsaka fel, så först bör man kanske väga övervakningsbehovet mot stabiliteten.

Smarta hem, smarta elnät och smarta städer är alla delar av Internet of Things, och på lite sikt kanske smarta utställningar också är det.

Oscar Enberg är sakkunnig inom medieteknik på Riksutställningar, och kan svara på frågor om fjärråtkomst. Foto: Staffan Cederborg.

 

Är du nyfiken på mer information kring hur man kan sätta upp och underhålla en övervakningstjänst? Kontakta Oscar Engberg, sakkunnig i medieteknik på Riksutställningar.

Staffan Cederborg
Redaktör

Uppdaterad: 21 Feb 2017 16:22 Print