Gräsrotsprojekt ska förädla museianställdas idéer

London

.

Är det möjligt att förnya museivärlden utan större kostnader? Att till och med skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet? Sedan 2014 driver MA, Museums Association, projektet Transformers som syftar till att ta vara på museets interna idékapital.

Stora utmaningar och små resurser – det är de flesta svenska museers verklighet och den känns igen i många andra länder. Det brittiska projektet Transformers tar avstamp just där: Hur kan museerna satsa på utveckling genom att optimera sina befintliga resurser?
I korthet går projektet ut på att museernas egna anställda ges möjligheten att bidra med idékapital till verksamheten. De bästa förslagen realiseras sedan med hjälp av mikrofinansiering.

Philip Miles, chef för Sheringham Museum, är en av dem som har deltagit I Transformers. Hans idé går ut på att använda ny, billig teknologi för att göra besparingar i museets utställningsytor.

– Utgångspunkten var att använda enkortsdatorn Raspberry Pi, som kostar mindre än 50 pund per styck, för att köra sådant som interaktiva skärmar och övervakningsutrustning, säger Philip Miles, som utvecklade förslaget tillsammans med den pensionerade teleingenjören Ron Wiebe.

– Projektet uppkom för att gynna just mitt museum, men vi har även delat teknik med andra museer för att hjälpa dem att få en mer kostnadseffektiv teknologi, berättar Philip Miles.

Ska stödja 170 personer
Under sin årliga konferens i november 2016 presenterade Storbritanniens museiförbund MA, The Museums Association, sitt tredje Tranformersprogram i ordningen som utlovas vara både större och mer fokuserat på mångfald än tidigare, detta tack vare ett ökat bidrag från Arts Council England, Storbritanniens Kulturråd, på drygt 400 000 brittiska pund (omkring 4,4 miljoner kronor).

Under perioden 2017–2018 kommer MA att stödja runt 170 museianställda. Dessa ska ges chansen att utveckla experimentella idéer som förhoppningsvis kan leda till att museerna utvecklas till det bättre. Fokus ligger på förslag som kan sorteras in under någon av följande tre rubriker:

1) Innovation för dem som vill testa riskfyllda idéer.

2) Mångfald för den som tror på att jobba mer med inkluderande museiverksamhet.

3) Inflytande för dem som vill bidra till ökad social delaktighet.

– Transformers har de två senaste åren blivit en av våra stora framgångssagor. Det riktar sig till de museianställda som befinner sig mitt i karriären, och är kopplat till våra värderingar som organisation. Målet med det är att åstadkomma såväl en personlig som organisatorisk förändring, säger Sharon Heal, vd för MA, i en intervju på MA:s hemsida.

Mikrofinansiering
Det MA:s projektledare bistår med är bland annat support, coachning, residenskurser
och workshops. Tanken är att projekten inte i första hand ska belasta museernas befintliga budgetar; det ingår i deltagarnas uppgift att ordna mikrofinansiering till sina idéer.

Jess Turtle, projektledare för Transformers, berättar att idén uppstod för att stimulera och stödja företagsamma museianställda. Inom projektet ges deltagarna chansen att utforska andra sätt att arbeta på. Hon säger att målet är att möta de utmaningar som ett nytt socialt, politiskt och ekonomiskt landskap innebär i dag.

De två utvärderingar som hittills har gjorts visar att deltagarna har varit mycket nöjda, berättar Jess Turtle. Bland annat nämns fördelen med att kunna utbyta idéer med andra institutionerna, men också känslan av progression och prestation som har lett till praktiska resultat, både för dem själva och museerna.

Det finns en stor spännvidd bland projekten. Chefen Jonathan Wallis från Derby museums fokuserade exempelvis på att utveckla museets organisationsstruktur utifrån Human Centered Design-principer. Och Ruth Battery Tooke, senior curator på Norwich Museums, har just säkrat ytterligare 30 000 pund i mikrofinansiering för att utveckla sitt projekt ”Pin Money” där tanken är att låta lokala hantverkare och textilkonstnärer skapa exklusiva kopior av objekt från museernas kostym- och textilsamlingar. Därmed får museet kontroll över hela produktionsförloppet och kan marknadsföra produkterna som lokalt hantverk.

– Många idéer som vill åstadkomma förändring inom museivärlden har först testats inom Transformersprogrammet och fortsätter sedan att utvecklas även utanför det, säger Jess Turtle.

Vad är ditt råd till de svenska museer som skulle vilja pröva Transformers-modellen?
– Att de inte ska vara rädda för att misslyckas. Det är också viktigt att verkligen lyssna på vad samhället vill och utifrån det skapa program och utställningar tillsammans.

Eric Fugeläng, chefsanalytiker på Riksutställningar, ser flera spännande effekter med Transformers, men utifrån erfarenhet från besläktade Riksutställningar-projekt där individens utveckling också står i centrum, exempelvis i ”Armkroksresor”, pekar han på vissa utmaningar.
– I Sverige har vi talat om att det kan bli ganska problematiskt när du hänger upp en verksamhet på eldsjälar, när du ensam blir bärare av en idé. Det är spännande för individen, men väldigt viktigt att också se till att det är förankrat högre upp i ledningen.

Myntkabinettet som pilotprojekt?
Eva Ramberg, museichef för Kungliga Myntkabinettet, är positiv till modellen.

Jag prövar gärna nya sätt att ta vara på vilja, kunskap och visioner som redan finns i huset. För mig skulle det i så fall handla om att skapa ett interndemokratiskt perspektiv som några kanske inte upplever finns nu, säger hon och tillägger:

– Sedan måste vi vara uppmärksamma på att det inte blir för mycket av ett inifrånperspektiv. Hur fångar man också in utifrånperspektivet, besökarna och dem som inte redan är frälsta?

Kungliga Myntkabinettet står just i begrepp att flytta hela verksamheten till samma lokaler som Historiska museet, detta på grund av ekonomiska aspekter: i dagsläget ligger kostnaden för att hyra en egen lokal på Slottsbacken i Stockholm på nästan hälften av det anslag Myntkabinettet får för att driva sin verksamhet.

Just nu diskuteras de rumsliga platserna för denna museifusion som i praktiken träder i kraft 1 januari 2019. I en sådan brytningstid ser hon hur museet skulle kunna vara det perfekta pilotprojektet för ”Transformers” i Sverige.
– Myntkabinettet har legat på samma ställe i tjugo år. Många är oroliga för att flytten kommer att medföra en försämring av verksamheten. Vi befinner oss i en fas med mycket frågor och känslor kring den här stora förändringen. Om det här är en arbetsform för att få med medarbetarna och göra alla delaktiga, så skulle jag tycka att det vore jätteintressant att pröva, säger Eva Ramberg.

Ylva Lagercrantz Spindler
kulturjournalist

Uppdaterad: 31 Jan 2017 11:38 Print