Med tekniken som trojansk häst för budskapet

Visby

 

Inga utställningar på agendan. Foto: Mister G.C. CC BY NC ND

 

Hur fångar man ungas uppmärksamhet i ett kommersiellt brus, med en utställning om etik och värderingar? Spana Teknik har mött skaparna bakom Stämplad, en utställning från FLH som ska visas i gallerior och stationsbyggnader i hela Sverige.​

Den som beger sig till ett museum är inställd på att uppleva olika former av innehåll. Utanför museet är premisserna helt annorlunda. I folkmyllret på en station eller i en galleria finns inga garantier för att ens den mest intressanta utställning når fram. Det krävs något extra för att människor ska stanna upp.

Stämplad har ambitionen att under 2017 nå ut till hela Sverige. Det är en miniutställning om vår benägenhet att kategorisera, klassa och värdera andra, och även oss själva. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 18–25 år och utställningsmiljöerna är i första hand kommersiella miljöer.

Skiss som visar utställningens tre "lådor" med fram- och baksida. Bild: Patrik Larsson.

 

Digital teknik inget märkvärdigt
Vad ska få målgruppen att stanna upp och se utställningen? De är digitala infödingar som inte imponeras så lätt av digital teknik. Snarare fungerar den som en självklar, integrerad komponent i vardagen. Formgivaren Patrik Larssons strategiska "förpackning" av budskapet bygger därför delvis på annan teknik och på "konstig" formgivning med populärkulturella referenser. En neonskylt, färgade stålrör, en spegelskärm och organiska former är några av ingredienserna.

Trojansk häst
Patrik Larsson tänker att "det konstiga" ska få ungdomarna att släppa blicken från sina mobiler. "Det konstiga” definieras i det här sammanhanget som något som avviker från det förväntade i just denna miljö. Samtidigt är budskapet viktigt.
– Det ska vara som en trojansk häst, säger han. Jag vill föra in det tunga ämnet i en populärkulturell stil.

Patrik Larsson har formgett utställningen Stämplad. Foto: Hilda Grahnat.

 

Viktigt är att undvika känslan av att vuxna gjort något "coolt” som ska locka "kidsen". Snarare ska utställningen dra till sig de unga blickarna genom ett medvetet icke-tekniskt utseende, även om tekniken finns där bakom. 

Installationen ska också vara självinstruerande och tydlig. Även de som inte stannar till ska kunna få med sig något. Starka rubriker och iögonenfallande citat ska borga för det. Den speglande skärmen ska få den förbipasserande att haja till. Det är alltså en kombination av innehåll och teknik som ska få ungdomarna att styra sina steg till montern. 

Bildskärm som spegel
Utställningens sex olika sidor innehåller både animerad film, bakbelysta statiska bilder, texter och ett interaktivt självtest. En av sidorna består av en bildskärm som inte bara fungerar som en vanlig bildskärm, den reflekterar även besökarens spegelbild. Besökaren möter sig själv – vem är jag?

I den 55 tum stora spegelskärmen kan man se både sig själv och skärmbilden samtidigt. Foto: Staffan Cederborg.

 

Skärmen är en 55-tums Mirror Display från Samsung. Egentligen är denna spegelskärm inte mycket mer tekniskt avancerad än en vanlig datorskärm förutom det frontmonterade spegelglaset. Eftersom temat för utställningen är att kategorisera andra men också sig själv fungerar spegeln som en enkel gestaltning av detta.

Skärmen täcks av spegelglas och en dekorativ metallram. Foto: Staffan Cederborg.

 

Tillsammans med en rörelsedetektor förvandlas spegeln till dataskärm så fort någon ställer sig nära. De delar av skärmen som lyses upp av bilder eller texter förlorar den speglande effekten, medan de mörka partierna behåller den. Följden blir att besökaren antingen bara ser sig själv, bara skärmbilden, eller sig själv och skärmbilden samtidigt.

Spegelskärmen är uppdelad i fyra fält genom urfräsningar i den låda som infattar skärmen. I det översta fältet visas en frågeställning medan de andra tre visar citat och illustrationer.
– Citaten kommer från folk som i ett specifikt sammanhang kategoriserats, till exempel på ett religiöst, sexuellt eller identitetsmässigt plan, säger Patrik Larsson.

Formgivaren Patriks Larssons skiss på montern som består av tre "lådor" vars fram- och baksidor utnyttjas till bland annat texter, animationer, bakbelysta bilder och ett självtest. Bild: Patrik Larsson.

 

”Du är egoistisk, rasistisk och trångsynt”​
En 49-tums bildskärm finns på en annan sida i montern. Det är här självtestet ska äga rum. Skärmen är, på samma sätt som spegelskärmen, uppdelad i fält: ett stort fält upptill och ett mindre nedtill. Mellan dessa är fyra svarsknappar placerade. I det övre fältet av skärmen ställs frågor som besökaren svarar på och när testet är klart kommer resultatet i det nedre fältet:
– Besökaren kan till exempel få svaret ”Du är egoistisk, rasistisk och trångsynt” kastat i ansiktet, säger Patrik Larsson.

Det provocerande svaret ska få besökaren att både reagera och fundera. Patrik Larsson tror dock inte att svaret kan upplevas som kränkande.
– Det kan nog vara ganska provocerande, vilket är meningen, säger han och fortsätter: men hela interaktionen ska ske med en humoristisk ton.

De organiskt urfrästa öppningarna i lådan som delar in skärmarna i fält är ett effektivt och billigt sätt att utnyttja elektroniken maximalt.

Skisser på det innehåll som ska finnas i skärmarnas urfrästa fält. Foto: Staffan Cederborg.

 

Som en viskning i örat
Utställningen ska i dessa miljöer konkurrera med kommersiella montrar och skrikiga löpsedlar.
– Jag hoppas att den här utställningen ska skilja ut sig på ett bra sätt, att det personliga och provokativa tilltalet ska höras i bruset, säger Patrik Larsson.

Patrik Larsson vill alltså kontrastera mot den omgivande miljön. Mot buller, yta och fyrkantighet ställs lågmäldhet, personlighet och organiska former. Lite som en fräck viskning i örat när du minst anar det.

Richard Kylberg (bilden, foto: Catrin Kylberg), Managing partner på designbyrån Blink som utformade den kommersiella inramningen på ABBA-museet, är inne på samma tankar:
– I en miljö med McDonalds och färgglada ballonger är det ingen idé att ställa sig och skrika. Man måste gå emot, jobba med kontraster.

Han menar vidare att det är vanskligt att sortera in ungdomar i de vedertagna generation Y och Z med allt vad det innebär. Hellre bör man tänka att ungdomar i de åldrarna är på väg att bli vuxna, på väg in i arbetslivet. Att de skulle vara reklamkritiska, som vissa hävdar, håller han inte alls med om.
– Ungdomar gillar det kommersiella. De formar mycket av sin identitet kring varumärken och är därför intresserade av vilka budskap reklamen förmedlar.

På frågan om vilka element man bör tänka på när man riktar sig till ungdomar nämner han fyra generella punkter.

  • Empati. Att på riktigt sätta sig in i mottagarens behov.
  • Ge belöning. I form av exempelvis interaktivitet.
  • Skapa kontraster. Om omgivningen skriker – viska. Och vice versa.
  • Fejka inte. Det kommer att genomskådas.

Patrik Larsson som formger utställningen Stämplad instämmer med Richard Kylberg, och tycker att den sista punkten är särskilt intressant. För hur utformar man en utställning för en målgrupp man själv inte tillhör?
– Det kan bli så fel om man vill vara "häftig” genom att till exempel försöka anamma ett ungdomligt språk.

Tekniken är förstås en av flera faktorer som kan bidra till att uppfylla dessa punkter. En empatisk och kontrasterande form på utställningen Stämplad lockar besökaren att gå fram, en interaktiv applikation provocerar fram ett ställningstagande, varpå eftertanke och reflektion driver besökaren att se de andra delarna i utställningen. Och i den bästa av världar fördjupar sig besökaren vidare i ämnet på egen hand.

Patrik Larsson.

Vandringsbarhet
Viktigt är förstås att utställningen snabbt kan sättas upp och plockas ner. Att den tål att packas och förflyttas, och att förflyttningarna går att utföra med personbil och släpvagn. Kort sagt, en byggsats som tål att turneras utan för stora kostnader.

Det lilla formatet är en självklarhet. Utställningen ryms på en yta av cirka fyra kvadratmeter. Skärmarna består av ett ramverk av färgade stålrör på vilket innehållet är placerat. Golvplattan i metall har borrade hål så att de som handhar montering och packning lätt kan passa in stålrören i hålen och snabbt få utställningen på plats.

Lådorna där skärmar, bilder och texter sitter skruvas fast i stålrörskonstruktionen och är lätt att plocka bort när utställningen ska demonteras.

Uppkoppling mot databas
Självteststationen rymmer en uppkoppling till en databas som lagrar svaren som i bästa fall kan sammanställas till en demografisk återkoppling till kulturdepartementet. Datat ger också en möjlighet att visa kvantifierad data i utställningen. 

Uppkopplingen tillåter också att de som administrerar utställningen kan övervaka utställningens status – att på distans se att grejerna fungerar som de ska.

Utställningen på plats i Visby Galleria. Foto: Staffan Cederborg.


FAKTA
Forum för levande historia fick i början av sommaren 2016 från kulturdepartementet uppdraget att stärka det regionala arbetet. Som en del i det beslöt myndigheten att göra en vandringsbar utställning om människans benägenhet att kategorisa sig själv och andra. Utställningen Stämplad har ambitionen att nå ut över hela Sverige genom regioner/län och kommuner. På myndighetens hemsida www.levandehistoria.se kommer du att kunna följa var utställningen visas under 2017. Målgruppen är 18–25 år, och utställningen görs i samarbete med Expology och Riksutställningar.

För uppdaterad information om Stämplad, följ projektet här.

Staffan Cederborg
Redaktör

Uppdaterad: 19 Jan 2017 14:15 Print