Teknik och utställningslösningar

Koner inspirerade av svensk natur och design. Foto: Magdalena Björnsdotter.

 

I vänstermenyn hittar du Riksutställningars projekt under kategorin Teknik och utställningslösningar​.

Längst ner i menyn Teknik och utställningslösningar​ finns projektarkivet, där finns information om avslutade projekt och arrangemang som vi arbetat med eller samarbetsprojekt som vi har gjort tillsammans med andra.