Tillämpningar av VR och 360-teknik visas på Museernas vårmöte

Utställningen visar hur 360-film kan användas för att berätta om en plats.    

Under en workshop i mars arbetade 20 deltagare från olika museer tillsammans med teamledare från Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet för att färdigställa en fysisk utställning som visar exempel på hur VR och 360-film kan användas. Resultatet är en utställning som kommer att visas på Museernas vårmöte 2017 i Södertälje den 25–27 april.​

Virtual reality och 360-film är två tekniker som är på snabb uppgång inom berättande och förmedling. Syftet med utställningen är att sprida kunskap om 360-film och VR-tillämpningar inom museisektorn samt öka medvetenheten kring hur 3D och virtuella museibesök kan användas inom berättande och förmedling.

Projektorbilderna justeras för visning av 360-film.

 

VR, 360-film och mixed reality
Utställningen består av flera olika stationer. 360-film kommer att visas i en 6 meter i diameter stor cylinder, där upp till 10 besökare får plats samtidigt. I 360-filmen guidar Lars Kruthof, museipedagog på Gotlands Museum, besökarna genom kulturmiljöer från Gotland och berättar om platsernas historia. Intill cylindern kan besökare genom VR titta in i det virituella museet som visar digitaliserade föremål i 3D. Upplevelsen sker i både 360-bild och ljud samtidigt som övriga besökare kan följa det virtuella museibesöket i en så kallad mixed reality.

Mixed reality, när övriga besökare kan följa VR-upplevelsen från utsidan.

 

Utställningen kommer att visas på Museernas vårmöte 2017 i Södertälje den 26 april. Läs mer och anmäl dig till Museernas vårmöte 2017.

Intresserad av arbetsprocessen under workshopen? Här kan du följa arbetsprocessen på deltagarnas egna blogg under dagarna.

Workshopen och den färdiga utställningen är skapad av Riksutställningar i samarbete med Riksantikvarieämbetet.