VR-workshop i Visby den 14–16 mars

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet anordnar en workshop i Visby den 14–16 mars där vi utforskar olika tillämpningar av Virtual Reality och 360-filmer, teknik som kan vara applicerbar på svenska museer. Resultatet blir en utställning där vi demonstrerar tekniken för deltagare på Vårmötet 2017.

Museer & näringsliv i samverkan

Riksutställningar bjuder tillsammans med Kultur & Näringsliv in till ett kostnadsfritt seminarium för dig som vill veta mer och utbyta kunskap om hur museer och näringsliv kan samarbeta på fruktbara och ibland oväntade sätt den 17 mars på Postmuseum i Stockholm.

Museiskola i Oskarshamn för arbetslivsmuseer

Kurstillfälle i Oskarshamn, 22-23 mars, riktat till er som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och vill utveckla ert intresse för museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård och hur man bygger kostnadseffektiva utställningar samt hur man bemöter besökare. 

Tillgänglighetsseminarium på tema syntolkning och ljussättning

Välkommen på tillgänglighetsseminarium på Landskrona museum den 27 mars. Anmäl dig senast den 15 mars. 

Museiskola i Göteborg för arbetslivsmuseer

Kurstillfälle i Göteborg, 6-7 april, riktat till er som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och vill utveckla ert intresse för museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård och hur man bygger kostnadseffektiva utställningar samt hur man bemöter besökare.