Fotogrammetri, många bilder tillsammans bildar en 3D-modell. Foto: Olof Segerberg.

Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra ömtåliga museiföremål. I samarbete med Malmö Museer anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 5-6 april. 

Museiskola i Göteborg för arbetslivsmuseer

Kurstillfälle i Göteborg, 6-7 april, riktat till er som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och vill utveckla ert intresse för museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård och hur man bygger kostnadseffektiva utställningar samt hur man bemöter besökare.

Etnografiska museet

Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

Hur kan vi bredda perspektiven och förbättra tillgängligheten i museers utställningar? Välkommen till en temadag om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet på Etnografiska museet den 7 april. 

The Last Day of Normality på Friluftsmuseet i Linköping. Foto: Göran Billeson

The Last Day of Normality på Bungemuseet

Minns du vad du åt sista gången när allt var som vanligt? Människor på flykt lämnar sin vardag bakom sig – sina vanliga måltider, sina matvanor. Installationen The Last Day of Normality är baserad på intervjuer som konstnären Caroline Hobkinson har gjort med flyktingar på Gotland. Deltagarna har sedan lagat den sista rätten de åt innan de lämnade sitt hem för att dela med sig av den. Under påsklovsveckan 9–13 april, visas installationen på Bungemuseet på Gotland och besökare ges en chans att smaka på maten och bli en del av flyktingarnas berättelse.

Seminarium om tillgänglighet på Bohusläns museum

Vad behöver museer tänka på för att tillgängliggöra kultur- och naturarv utanför museibyggnaden? Hur skapar man en tillgänglig kulturmiljö som alla kan besöka? Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium som lyfter dessa frågor på Bohusläns museum och Gustafsberg den 21 april.