Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

5 apr 2017 – 6 apr 2017

Fotogrammetri, från fotografi till 3D-modell. Foto: Olof Segerberg

 

Fotogrammetri är ett sätt att generera 3D-modeller från en serie vanliga stillbilder och kan exempelvis vara användbart när man vill göra ömtåliga museiföremål tillgängliga för en större målgrupp. I samarbete med Malmö Museer anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri i Malmö den 5-6 april.

Workshopen riktar sig till verksamma på museer som vill börja arbeta med fotogrammetri och skapa 3D-modeller av föremål. Fotogrammetri är varken är komplicerat eller särskilt dyrt, alla museer skulle kunna ge sig i kast med att digitalisera sina samlingar i 3D. Workshopen ger insikt arbetet med fotogrammetri och möjliga tillämpningar för museer.

Tillsammans med filmproducenten Segerberg media går vi igenom hur man kan arbeta med tekniken steg för steg. Från fotografering till skapandet och publiceringen av 3D-modeller.

Plats: Malmö museum
Tid: 5-6 april
Anmälan: Fullbokad

Se ett exempel på fotogrammetri: Gustav Vasas hjälm i 3D

Kontaktperson vid Riksutställningar
Tore Danielsson, projektledare på RIksutställningar
E-post: tore.danielsson@riksutstallningar.se
Telefon: 0498–799066