Vad är crowdsourcing?

Crowdsourcing och crowdfunding – mer än bara pengar. CC BY SA Foto: Howard Lake

 

Riksutställningars utbildningsdag om crowdsourcing för museer ägde rum den 11 november hos Fabel kommunikation som är initiativtagare till plattformen CrowdCulture. 

På plats under utbildningsdagen fanns föreläsare och följande museer som vill testa crowdsourcing för att realisera varsitt projekt med målgrupp barn och unga: Elin Kusmin, pedagog samt initiativtagare till projektet ”Amiga!” och Thomas Clifford, verksamhetsledare, från Datamuseet, Östergötlands museum. Lisa Berg, verksamhetsledare för Fenomenalen Science Center. Aleka Karayeorgopoulos, enhetschef och Lars Strid, pedagog, från Vitlycke museum Västarvet. 
Riksutställningar och Max Valentin, ansvarig på Fabel kommunikation ledde dagen.

Vad är crowdsourcing?
– Crowdsourcing handlar om att ett antal människor lägger in resurser till ett projekt för att tillsammans göra något större, säger Max Valentin. Vilken del av ditt projekt du vill crowdsourca är upp till dig själv. Crowdsourcing kan handla om kunskapsuppbyggnad, eller innovation där man lägger ut en utmaning för att se vem som kan lösa problemet. – Det handlar om att ge upp kontrollen i något led.

Crowdfunding är en del av familjen crowdsourcing där man tar vara på nätets möjlighet att samordna och organisera människor på ett effektivt sätt. Det handlar också om att samla in pengar. Man ber då allmänheten om hjälp för att finansiera projekt via donationer. 
 

Här berättar Max Valentin om hur crowdsourcing fungerar.

 

Crowdfunding i Sverige
I början av 2000-talet började begreppet crowdfunding förekomma då olika kulturprojekt sökte förhandsstöd på internet. Runt 2010 hade metoden blivit allt vanligare, framförallt i USA, England och Holland. I Sverige har det inte alls fått lika stort genomslag som i till exempel andra nordiska länder. Men det finns några som framgångsrikt har använt metoden.
Under 2014 lyckades arkeologer från Museiarkeologi sydost och Kalmar läns museum, genom en väl utförd kampanj på Kickstarter, samla in nära en halv miljon kronor till projektet Sandby borg. Ludvig Papmehl-Dufay, biträdande projektledare på Museiarkeologi sydost som är del av Kalmar läns museum, var på plats under Riksutställningars utbildningsdag i Stockholm för att berätta om projektet. Titta på presentationen här.

 

 

Sätta ribban
Att dra igång en crowdfunding-kampanj innebär ett ansvar för att projektet verkligen blir av när målet är nått. Och om man har satt målet för lågt finns det en risk att man inte kommer kunna genomföra sitt projekt. Det finns många olika sajter som man kan använda sig av. På just Kickstarter går fem procent av de insamlade pengarna tillbaka till Kickstarter.
I vissa fall kan crowdfunding innebära att man behöver betala mervärdesskatt. Läs mer: Skatteverket om crowdfunding 

Text: Anna Ekeroth