Nytt museum i Sarajevo om att växa upp i krig

War Childhood Museum  

Det började som en bok och växte till ett museum. I januari 2017 öppnade The War Childhood Museum – en kollektiv minnesbank och en plats för försoning.


Fantasi viktigare än pixlar i den virtuella konsthallen

Wanås konstpark är med i ett projekt som ska skapa en virtuell konsthall. Verksamhetschefen Mattias Givell skriver om att teknikens begränsningar kan ge plats för fantasin. 

Gestalta rumslighet med AR och VR

ARMKROKSRESA. För museer som gestaltar rumslighet finns mycket att hämta inom virtual och augmented reality. Henrik Hannfors, bibliotekarie på ArkDes, åkte till teknikmässan Laval Virtual i Frankrike, och hittade tre potentiella områden där den n...

Så ska VR och 360 användas på museerna

Allt från att locka folk ut i den uppländska naturen till att förvandla Göteborg till en krigszon. Idéer om vad VR och 360-teknik kan användas till saknas inte bland museifolk.

Sponsring utan risk?

Vad krävs för att skapa framgångsrik samverkan med näringslivet? Inspireras av tre svenska museers erfarenheter och råd. Lär om avtal, policies och annat som krävs för att lägga en trygg grund.

Identitetskris ledde till invånardialog

De flesta museer jobbar med fokusgrupper, men Helsingfors stadsmuseum gick ett steg längre. De sökte upp Helsingforsbor ute på stan och försökte förstå deras förhållande till staden.

Med montern som bildskärm

Transparenta bildskärmar, en teknik där varje glasyta kan visa sig vara en bildskärm, hörde länge till en framtidsvision. Leif Länsikylä åkte till ISE-mässan i Amsterdam och konstaterar att tekniken som nu finns tillgänglig öppnar nya möjligheter för hur man kan utforma montrar.

Företaget som säljer sin kärlek till museer

Museum Hack, gerillarörelsen inom guidade visningar, har sedan starten 2013 gjort sig kända för att presentera verk i museernas samlingar på ett annorlunda sätt. Nu satsar de på att utbilda museernas personal.

SPANA! testar Museum Hack: Inte bara sex och skvaller

Vad får människor att betala 800 kronor för en guidad tur på ett museum? Staffan Cederborg följde med på en Museum Hack-visning för att se hur konceptet fungerar i praktiken.

Skolor flyttade in på museer

Att skolelever kommer på besök är en del av alla museernas vardag. Eleverna tillbringar sällan mer än några timmar på museet, men i Storbritannien har ett projekt precis avslutats, där barn har haft all sin undervisning på ett museum under flera veckors tid.

Konsten att vårda ömtåliga relationer

Göteborgs stadsmuseum och Vietnamesiska Kvinnomuseet i Hanoi brottas med samma problem: Hur upprätthåller man relationer som skapats i samband med en utställning?