Sponsring utan risk?

Vad krävs för att skapa framgångsrik samverkan med näringslivet? Inspireras av tre svenska museers erfarenheter och råd. Lär om avtal, policies och annat som krävs för att lägga en trygg grund.

Identitetskris ledde till invånardialog

De flesta museer jobbar med fokusgrupper, men Helsingfors stadsmuseum gick ett steg längre. De sökte upp Helsingforsbor ute på stan och försökte förstå deras förhållande till staden.

Med montern som bildskärm

Transparenta bildskärmar, en teknik där varje glasyta kan visa sig vara en bildskärm, hörde länge till en framtidsvision. Leif Länsikylä åkte till ISE-mässan i Amsterdam och konstaterar att tekniken som nu finns tillgänglig öppnar nya möjligheter för hur man kan utforma montrar.

Företaget som säljer sin kärlek till museer

Museum Hack, gerillarörelsen inom guidade visningar, har sedan starten 2013 gjort sig kända för att presentera verk i museernas samlingar på ett annorlunda sätt. Nu satsar de på att utbilda museernas personal.

SPANA! testar Museum Hack: Inte bara sex och skvaller

Vad får människor att betala 800 kronor för en guidad tur på ett museum? Staffan Cederborg följde med på en Museum Hack-visning för att se hur konceptet fungerar i praktiken.

Skolor flyttade in på museer

Att skolelever kommer på besök är en del av alla museernas vardag. Eleverna tillbringar sällan mer än några timmar på museet, men i Storbritannien har ett projekt precis avslutats, där barn har haft all sin undervisning på ett museum under flera veckors tid.

Konsten att vårda ömtåliga relationer

Göteborgs stadsmuseum och Vietnamesiska Kvinnomuseet i Hanoi brottas med samma problem: Hur upprätthåller man relationer som skapats i samband med en utställning?

Virtuella dinosaurier på tyska museer

Några strandhugg bland VR-applikationer på tyska museer visar att tekniken är att räkna med. Än så länge verkar fokus ligga på att väcka liv i dinosaurier och andra urtidsdjur, men styrkan hos virtual reality kan nog åstadkomma mer än så.​

Fjärråtkomst – smart men sårbart

Visst finns det omständigheter där fjärrövervakning och fjärrstyrning av tekniken i utställningar kan vara berättigade, men Ulf Petersson på Transpond rekommenderar generellt stabil lokal teknik framför remote access.

Knottrig plast sprider ljuset jämnt

Att belysa bilder och texter bakifrån har länge varit en användbar metod på museer. Nu finns en enkel och billig teknik för att sprida ljuset jämnt över ytan.