Materialval för alla sinnen

Hur utformar vi en utställning som ska fungera både för nyfödda och tolvåringar? Den utmaningen stod Världskulturmuseet inför när de började arbeta med utställningen Tillsammans. En av nycklarna visade sig vara materialvalen.

Museiappen – flipp eller flopp?

Först var de en dyr historia som endast de största museerna hade råd med. Nu ska varje museum med självaktning ha en. Men varför? Vad är de bra på? Och vad är egentligen en app?

Augus – tillgänglighetsappen med många museer i sikte

I september 2016 ska tillgänglighetsappen Augus vara klar för de första testerna, och i mars 2017 ska appen göra sin jungfruresa i utställningen Göteborgs födelse på Göteborgs stadsmuseum.

Konsten att låta föremål och perspektiv smälta samman

Thielska museets chef Patrik Steorn reste på en armkroksresa till Washington och såg hur National Museum of African American History and Culture kommenterade bristen på föremål från slaveriets historia. Han inspirerades också av ambitionen att inkludera konst i museet.

“Professionalisera yrkeskategorin museitekniker”

Yrkeskategorin museitekniker skulle vinna på att bli tydligare definierad. Det är en av slutsatserna i den undersökning som Tomas Jönsson genomfört på uppdrag av Riksutställningar.

Ny teknik för besöksräkning

När entréavgiften från och med 2016 togs bort från centralmuseerna försvann också en naturlig möjlighet att mäta besöksstatistik – genom kassan. Men ny teknik finns: rörelsesensorer, kameror och mattor. 

Skapa samhörighet genom personliga berättelser

Utställningsproducent Charlotta Dohlvik från Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg åkte till konferensen Museums in the Global Contemporary: Debating the Museum of Now i Leicester för att samla in kunskap till ett projekt om migration över haven.

Tro inte att du vet vad ungdomar vill ha

Göteborgs stadsmuseum planerar en ny basutställning för tonåringar. Museets kommunikatör Isa Andersson reste till konferensen Museums and the web i Los Angeles för att få nya tankar om hur de kan locka barn och unga.

Att uppleva ett museum utan att se eller höra

Hur är det att besöka ett museum om man har dövblindhet? Spana har besökt workshoppen Att uppleva ett museum utan att se eller höra, för att ta reda på vad som kan vara bra att tänka på när man tar emot besökare med nedsatt syn och hörsel.

Museet ger nyanlända flyktingar hopp

Zoya Masoud kom till Tyskland för fyra år sedan. Nu guidar hon andra syriska flyktingar på Museet för islamisk konst, i det uppmärksammade projektet Multaka.