Konsten att låta föremål och perspektiv smälta samman

Thielska museets chef Patrik Steorn reste på en armkroksresa till Washington och såg hur National Museum of African American History and Culture kommenterade bristen på föremål från slaveriets historia. Han inspirerades också av ambitionen att inkludera konst i museet.

“Professionalisera yrkeskategorin museitekniker”

Yrkeskategorin museitekniker skulle vinna på att bli tydligare definierad. Det är en av slutsatserna i den undersökning som Tomas Jönsson genomfört på uppdrag av Riksutställningar.

Ny teknik för besöksräkning

När entréavgiften från och med 2016 togs bort från centralmuseerna försvann också en naturlig möjlighet att mäta besöksstatistik – genom kassan. Men ny teknik finns: rörelsesensorer, kameror och mattor. 

Skapa samhörighet genom personliga berättelser

Utställningsproducent Charlotta Dohlvik från Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg åkte till konferensen Museums in the Global Contemporary: Debating the Museum of Now i Leicester för att samla in kunskap till ett projekt om migration över haven.

Tro inte att du vet vad ungdomar vill ha

Göteborgs stadsmuseum planerar en ny basutställning för tonåringar. Museets kommunikatör Isa Andersson reste till konferensen Museums and the web i Los Angeles för att få nya tankar om hur de kan locka barn och unga.

Att uppleva ett museum utan att se eller höra

Hur är det att besöka ett museum om man har dövblindhet? Spana har besökt workshoppen Att uppleva ett museum utan att se eller höra, för att ta reda på vad som kan vara bra att tänka på när man tar emot besökare med nedsatt syn och hörsel.

Museet ger nyanlända flyktingar hopp

Zoya Masoud kom till Tyskland för fyra år sedan. Nu guidar hon andra syriska flyktingar på Museet för islamisk konst, i det uppmärksammade projektet Multaka. 

Få koll på nya böcker

Här tipsar SPANA! om nyutkommen litteratur inom musei- och utställningsområdet.

Från digitalt arkiv till digital gestaltning

LSH har nyligen inlett tester med att digitalisera sina samlingar i 3D. De 3D-digitaliserade föremålen ska användas för att visa objekten både på nätet och i tillämpningar i fysiska utställningar.

Rörbeslag som pallar för trycket

Konstruktioner som utsätts för stora påfrestningar kräver hållfasta beslag. I projektet Alla ska passa in är ett antal bildskärmar monterade på varsin 1,5 meter lång aluminiumstång.