Vad besökaren vill veta på förhand

Många människor vill förbereda sig inför sitt museibesök, i synnerhet de som har någon funktionsvariation. Riksantikvarieämbetet har listat vilken sorts information museer och andra besöksmål bör erbjuda på webben – och hur den ska se ut för att vara tillgänglig.

Ny bok vill sporra museer att söka EU-stöd

Hur stor chans har ett svenskt museum att få del av EU:s struktur– och investeringsfonder? Och hur gör man för att lyckas? Chrissie Faniadis har skrivit Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd. Här förklarar hon varför man ska läsa den.

”Bjud in funktionshinderrörelsen till dialog”

Spana ställde tre frågor till Maria Johansson, ordförande i Lika Unika, en federation som verkar för mänskliga rättigheter med ett tydligt funktionshindersperspektiv. ...

Bred kritikrunda inför ny basutställning

Järnvägsmuseet ska bygga en ny basutställning och har valt en ovanligt öppen arbetsmodell: över 40 personer från andra museer bjöds in till en hel dags gruppdiskussioner.
– För oss är det bäst om idéerna inte är för artiga, säger Järnvägsmuseets chef Robert Sjöö.

Så väljer du skensystem

Ekonomin är en annan faktor som alltid finns med, men även om ett skensystem initialt kostar mycket pengar, så kan långsiktigt intjänad arbetstid mycket väl berättiga ett mer kostsamt skensystem.

Flexibel skyltning för kulturarvsmiljöer

Tänk dig en tunn och tålig digital display som går att uppdatera trådlöst och som knappt drar någon ström. Kort sagt, en teknik som skulle lämpa sig utmärkt för skyltning i miljöer utanför de ordnade museirummen.

3D-gestaltning för strama budgetar – finns det?

Inom digital visualisering går utvecklingen visserligen framåt, men att köpa in tekniken tär fortfarande hårt på budgeten för ett mindre museum. Jonas Günzel från Blekinge museum rapporterar från en armkroksresa till mässan Exponatec i Köln.

Kudde från sjukvården bäddar för säkrare transporter

Att transportera antika skulpturer, keramikföremål och krackelerande porslinsvaser kan vara rena mardrömmen för ett museum, men vakuumkudden minimerar risken för transportskador.

Så kan man utveckla en basutställning

En basutställning byggs för att stå i flera år. Och den står ofta längre än det är tänkt från början, ibland i flera decennier. Så hur håller man den levande och uppdaterad? Utställningsradion besökte Alingsås museum tillsammans med tre gästexperter. Deras uppdrag var att föreslå hur utställningen kan utvecklas.

”Språk är ingen stor barriär för integration”

Invandrarförorter runt om i världen liknar varandra – det kan den kanadensiska journalisten Doug Saunders konstatera efter att ha undersökt över tjugo sådana platser på fem kontinenter. I boken Arrival City redogör han för vilka faktorer som avgör om tillvaron på platsen ska bli lyckad eller misslyckad. 
– Vi måste se migration som en process, säger Doug Saunders.